Importowanie plików za pomocą WiFi

1) Po połączeniu z drukarką 3D Phrozen Sonic XL 4K 2022 przygotuj wydruki 3D w oprogramowaniu do dzielenia modeli i zapisz jako plik .zip. Następnie wejdź do interfejsu Phrozen OS, kliknij PLATES w prawym górnym rogu.

2) Wybierz plik z urządzenia i prześlij go na drukarkę 3D.

3) Kliknij na PRINT, aby rozpocząć proces drukowania.

Uwaga:
Na tej stronie zobaczysz również pliki, które zostały wcześniej przesłane. W tym miejscu, możesz drukować te pliki, wybierać profile żywicy lub usuwać pliki.

Importowanie plików za pomocą USB:
1) Po przygotowaniu swoich wydruków 3D w oprogramowaniu do dzielenia modeli na warstwy i zapisaniu jako plik .zip, teraz musisz zapisać plik na dysku USB.

2) Podłącz dysk USB do drukarki 3D. Na panelu dotykowym drukarki kliknij PLATES, a następnie kliknij ikonę USB. Wybierz wydruk 3D, który chcesz wydrukować.

3) Upewnij się, że żywica, którą wybrałeś, jest tą, którą zamierzasz użyć. (Wybierz G-Code, jeśli już ustawiałeś parametry żywicy w oprogramowaniu DS Slicer)

4) Jeśli nie, przewiń przez menu na panelu dotykowym, a następnie kliknij na znaczek zaznaczający, aby wybrać właściwą żywicę. Następnie pojawi się okno dialogowe. Kliknij YES, aby rozpocząć proces drukowania.
Możesz także użyć programu Phrozen DS Slicer do importowania lub przygotowania swoich modeli 3D. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Podobne wpisy