[Sonic XL 4K Plus] Sprawdzanie osi Z i silnika

Konserwacja osi Z

Jeśli napotykasz problemy z osią Z, zacznij od sprawdzenia śruby kulowej, pod kątem zabrudzeń lub zanieczyszczeń. Jeśli jest brudna lub pokryta tłuszczem, użyj mikrofibry, aby ją wyczyścić. Możesz także skorzystać z alkoholu do dokładniejszego oczyszczenia. Po oczyszczeniu rozważ nałożenie smaru na śrubę kulową. Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z [Sonic XL 4K Plus] Oczyszczanie osi Z.

Jeśli osi Z po oczyszczeniu, wciąż nie może się poruszać, przejdź do kolejnych kroków.

Sprawdzenie złącza silnika osi Z

Sprawdzenie połączenia kablowego silnika Sonic XL 4K Plus to ważny krok w zapewnieniu poprawnego działania urządzenia. Jeśli kabel silnika zostanie odłączony, może spowodować całkowite zatrzymanie pracy drukarki. Aby sprawdzić połączenie kablowe silnika, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilający.
2. Użyj klucza imbusowego (rozmiar 2), aby odkręcić 8 śrub i otworzyć przednią obudowę.

Rysunek 1: Odkręć śruby panelu przedniego

3. Zweryfikuj i podłącz ponownie kable silnika osi Z

Rysunek 2: Zweryfikuj i podłącz ponownie kabel silnika

Sprawdź oś Z, obracając ją ręcznie

Jeśli zauważysz sytuację, w której oś Z utknie podczas drukowania lub usłyszysz zgrzytający dźwięk z silnika, może to wskazywać na problem z mechanizmem osi Z. Ten problem często jest spowodowany gromadzeniem się brudu, kurzu lub żywicy na osi Z, a nawet żywicy, która przedostała się do silnika, uniemożliwiając mu płynne poruszanie się.

Aby sprawdzić, czy silnik działa poprawnie, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wyłącz drukarkę.
2. Zdejmij platformę roboczą i zbiornik z żywicą.
3. Użyj klucza imbusowego o rozmiarze 2,5, aby poluzować i usunąć górną śrubę z łącznika.

Rysunek 3: Odkręć górną śrubę z łącznika

4. Obróć ręcznie łącznik, aby sprawdzić, czy silnik może swobodnie się kręcić.

Rysunek 4: Obróć ręcznie łącznik

5. Obróć ręcznie śrubę kulkową, aby potwierdzić jej swobodny ruch.

Rysunek 5: Obróć ręcznie śrubę kulową