[Sonic XL 4K Plus] Sprawdzanie ekranu LCD

Czy ekran LCD w Sonic XL 4K Plus sprawia kłopoty? Zanim rozważysz kosztowną naprawę, warto sprawdzić, czy problemem jest po prostu luźny lub źle podłączony kabel taśmy LCD. Może to wystąpić, jeśli kabel staje się luźnych lub się przemieszcza.

W tym przewodniku przeprowadzimy cię przez kroki ponownego podłączenia kabli, aby zapewnić solidne połączenie między ekranem LCD a płytą główną. Śledząc te instrukcje, unikniesz powszechnych problemów związanych z ekranem LCD i utrzymasz płynną pracę drukarki.

Sprawdzanie Połączeń Kabla LCD

⚠️Uwaga:
Odłącz źródło zasilania przed rozkładaniem sprzętu elektrycznego.
Podczas obsługi podłączonego sprzętu upewnij się, że Twoje ręce są suche, a jeśli to możliwe, załóż rękawice izolacyjne, odzież ochronną i buty z izolowaną podeszwą.

1. Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilający.
2. Użyj klucza imbusowego do odkręcenia 8 śrub i otwórz przednią obudowę.

Rysunek 1: Jak otworzyć przedni panel

3. Zweryfikuj i podłącz ponownie kable.

Rysunek 2: Zweryfikuj i podłącz ponownie kable.

4. Złóż ponownie drukarkę.
5. Włóż wtyczkę zasilania i włącz drukarkę.
6. Przeprowadź test LCD, aby sprawdzić, czy problem uległ poprawie.

Rysunek 3: Test LCD

Skontaktuj się z Obsługą

Podążając za tą instrukcją, możesz w łatwy i szybki sposób sprawdzić ekran LCD, upewniając się, że połączenie jest stabilne.

Jeśli problem utrzymuje się po wykonaniu tych kroków, skontaktuj się z obsługą firmy w celu uzyskania pomocy.